Skolimów

"Serce dla Skolimowa"

Ludzie od zawsze byli moją inspiracją. Praca z ludźmi byłą dla mnie zawsze istotą życia i dlatego tak bardzo zaangażowała mnie działalność społeczna na rzecz Polonii. Szereg ról w radach nadzorczych różnego typu fundacji i akcji charytatywnych przygotował mnie to tej najistotniejszej:
"Serce dla Skolimowa".


Chicago dla Skolimowa

Właśnie wróciłem z Chicago. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w Gali charytatywnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polish Women In Bussines na rzecz DAW w Skolimowie. Pani Prezes Anna Tukiendorf-Wilhite, Pani Grażyna Skoczeń z Chicago już wiele miesięcy temu wyszły z inicjatywą zbiórki pieniędzy na potrzeby naszego Domu Weterana.


 "Serce dla Skolimowa" - Gala

1 czerwca 2018 roku w gościnnych prograch Konsulatu Generalnego RP w Chicago, odbyła się druga charytatywna gala na rzecz Domu Artystów Weteranow Scen Polskich w Skolimowie, pod haslem "Serce dla Skolimowa". Pomysłodawczynią akcji jest znana polonijna biznesmenka, pani Grażyna Skoczeń.

Radio & Prasa

Rozmowy i spotkania z panią Grażyną Skoczeń, pomysłodawczynią i organizatorką akcji charytatywnej dla Skolimowa. Uroczyste uruchomienie windy w Skolimowie - od lewej, Ryszard Rembiszewski, Olgierd Łukaszewicz, Grażyna Skoczeń, Anna Tukiendorf, Joanna. Kurowska, Elżbieta Panas i Paweł Królikowski.