Spotkanie Autorskie – Księgarnia D&Z

Spotkanie Autorskie w Księgarni D&Z w Chicago

Dziękuje Księgarni D&Z za gościne, Zbyszkowi Kruczalak za ciekawe przeprowadzenie spotkania, a państwu za tak liczny udział w promocji mojej książki, "Ten zapach miał kolor niebieski".